Co je třeba zajistit před řezáním dveřního otvoru v panelovém domě?

Před samotnou realizací je nutné získat vyjádření statika a jeho odborný posudek na požadovaný otvor.  Statik stanoví zda je možné požadovaný otvor zrealizovat a případně určí za jakých podmínek (specifikuje požadované statické zajištění budoucího otvoru). V souvislosti s požadovaným prostupem mnohdy vyvstane potřeba získat  taktéž stavební povolení (tuto záležitost je vhodné konzultovat s místně příslušným stavebním úřadem předem).

Pro samotnou realizaci je nutné zajistit zdoj elektrického proudu 380V/16A minimálně, lépe však 25 nebo 32A.  To se může jevit jako problém, ale vždy se ho zatím podařilo vyřešit. 380V lze nalézt obvykle v rozvaděči na mezipatře, u elektromotoru na výtahu, nebo v prádelně ve společných prostorech. Pro zapojení stroje stačí zřídit krátký kabel zakončený zásuvkou nejlépe pětikolíkovou – 32 A. Pokud by nebylo možné zajistit požadovaný elektrický proud lze použít za příplatek výkonnou dieselovou elektrocentrálu.

Dále pak potřebujeme zdroj tekoucí vody –  stačí běžný vodovodní řad  pro chlazení diamantového  nástroje.

Potřebujeme též určit místo na vylévání vysátého šlemu vzniklého při řezání betonu (záchod, stěrk vedle stavby ap.).

Je vhodné taktéž informovat sousedy o probíhajících pracích, aby se předešlo případným nedorozuměním.


Jak je to s prašností a s vodou která se používá při řezání?

Při řezání prach nevzniká a to proto že se používá voda pro chlazení diamantového nástroje. Místo prachu tak vzniká betonový šlem, který je okamžitě vysáván průmyslovým vysavačem tak, aby nedocházelo k průsakům vody do nižších podlaží.  Přesto však může dojít ke vzniku tzv. mokrých map u sousedů. Protože však používáme nejmodernější stroje a nástroje je doba řezání zkrácena na minimum a k průnikům vody tak prakticky nedochází.


Jak dlouho asi trvá vyříznutí běžných dveří v panelovém domě?

Samotné řezání trvá do 3 hodin práce. Tomu však předchází zhruba 1,5 hodiny stěhování a přípravy a další 1,5 hodiny čištění a stěhování zpět do automobilu.


Je možné přeříznout / převrtat také železo (armovací výztuže) v betonu?

Řezat/vrtat armovací výztuže v betonu není problém a je to možné.


Jak je to s likvidací vyřezaného betonu  vzniklého při řezání?

Dělené konstrukce je obvyklé vhodné nařezat na menší bloky vhodné k manipulaci a transportu. Jejich velikost – resp. hmotnost záleží na technice jež je možné využít v tom kterém konkrétním případě ( jeřáb, vysokozdvižný vozík, halový jeřáb ap.) V panelových domech tak například  při řezání dveřního otvoru  vznikne obvykle 6 betonových bloků o  hmotnosti každého kusu cca. 120 kg. Tyto bloky můžeme složit vedle vyříznutého otvoru a nebo zajistit jejich transport a likvidaci. To však za úplatu. Cena pak závisí na podmínkách na staveništi (výtah/bez výtahu, podlaží ap.).


Jaké jsou vaše požadavky na přípravu staveniště pro řezání a vrtání betonů?

Jádrové vrtání – pro jádrové vrtání potřebujeme zajistit: zdroj elektrického proudu 220V/16 A u otvorů do průměru 200 mm a 380V/16A + 220 V u průměrů nad 350 mm. Zdroj tekoucí vody. Postačuje běžný vodovodní řad. V případě komplikací lze použít i vodu z barelu spolu s čerpadlem. U prací ve výškách je vhodné zajistit lešení nebo zdvihací zařízení. Zadavatel vyznačí křížkem středy budoucích otvorů. Zákazník také určí místo na vylévání odsátého betonového šlemu a místo pro skladování jádrových odvrtů.

Řezání stěnovou pilou –   zdroj elektrického proudu 380V/32A + 220 V.  Zdroj tekoucí vody. Postačuje běžný vodovodní řad. V případě komplikací s dostupností vody lze použít i vodu z nádrže spolu s čerpadlem. U prací ve výškách je nutné zajistit lešení.  Zákazník také určí místo na vylévání odsátého betonového šlemu.

Přípojná místa na odběr elektřina a vody by měli být nejdále 50 metrů od místa realizace.


Jezdíte za prací i do vzdálenějších míst?

Vzhledem k naší specializaci máme poměrně široký akční radius a jezdíme za prací prakticky po celé ČR.