Společnost S.V.P. – stavební práce s.r.o. byla založena na jaře roku 1995 třemi společníky – Ing. Jiřím Sádlíkem, Ivo Landsmannem a Petrem Nedomou jako pokračování volného sdružení podnikatelů, které působilo v oblasti občanské výstavby od konce osmdesátých let.

Těžiště činnosti společnosti se postupně přesouvalo od staveb občanské vybavenosti, přes speciální práce a sanace objektů až k výstavbě inženýrských staveb dodavatelským způsobem. Přechodem širokého spektra stavebních činnosti si společnost vytvořila dostatečné zázemí a získala potřebné know how k realizaci staveb všech typů, úspěšnému vedení stavebních řízení a kompletnímu servisu inženýrské činnosti.

Významným mezníkem ve vývoji společnosti bylo navázání spolupráce se spol. RadioMobil a.s. kde na přelomu let 1996/1997 začala společnost realizovat první výstavbu základnových stanic sítě mobilních telefonů. Na základě zvyšování poptávky vyčlenila společnost samostatnou divizi výhradně na realizaci telekomunikačních staveb, která provádí komplexní dodávku stavebních částí základnových stanic, včetně akvizic stanovišť, uzavírání smluv s majiteli nemovitostí, stavebních i výrobních projektů a inženýrské činnosti v průběhu výstavby i po jejím ukončení.

Se zvětšujícím se záběrem společnosti na trhu stavebních prací vzrůstaly i její nároky na prostor. Vyústěním těchto nových požadavků bylo zakoupení a rekonstrukce vlastního objektu včetně stavebního dvora a skladových prostor v Praze 4 – Kunraticích, kam společnost přestěhovala v roce 1999 všechny své provozy.

V roce 2001 společnost vytvořila podmínky pro vznik vlastní divize půjčovny a prodeje stavebních výtahů, lešení a další stavební mechanizace. Společnost S.V.P. – stavební práce s.r.o. je certifikována mezinárodní organizací Bureau Veritas Quality International podle mezinárodní normy jakosti ČSN EN ISO 9001:2001.

Od 1.9.2007 se půjčovna stavební mechanizace stala samostatným subjektem. K 31.8.2007 jsme ukončili činnost jako SVP – Stavební práce s.r.o. a od 1.9.2007 vzniká nová společnost SVP – půjčovna s.r.o.

Řízení jakosti je v SVP Stavební s.r.o. certifikováno dle normy ČSN EN ISO 9001:2001

iso-9001-2001