chemicke-kotvyChemické kotvy

  • chemické kotvení
  • kotvení konstrukcí
  • kotvení strojů

 

 

Chemické kotvy využíváme ke kotvení ocelových konstrukcí, ocelových šroubů, svorníků a tyčí na zděné, nebo železobetonové stavební konstrukce. Dají se využít i k dodatečnému vlepení výztuže železobetonu, pro upevnění záchytných sítí i zábran, nebo k upevnění skalních masivů. U těchto kotevních systémů je absence rozpínacích sil, a proto je možnost umístění velmi blízko sebe nebo u okrajů podkladových materiálů. To je oproti mechanickým kotvám jednoznačná výhoda. Jsou také odolné proti vibracím, chemickým vlivům a dobře odolávají korozi a požáru. K tomuto využíváme kvalitní chemické kotvy HILTI. Tento způsob kotvení je velmi jednoduchý, rychlý a překvapivě odolný. Kvalitně nahrazuje klasické mechanické ocelové kotvy a hmožděnky.

 

 

Chemické kotvy dělíme na: 

Polyesterová lepidla

Rychlost tuhnutí vysoká – při 20 °C přibližně 50 minut (Jsou schopné reaagovat i při nízkých teplotách až do –10 °C).

Rozsah použití – univerzální (ke kotvení do betonu, cihlového zdiva i kamene). Dají se uplatnit i do kotvení dutých tvárnic a cihel.

Zatížitelnost – Nižší a střední zatížení.

 

Epoxiakrylátová hybridní lepidla 

Rychlost tuhnutí vysoká – při 20 °C přibližně 50 minut.

Rozsah použití – kotvení do betonu, kamene nebo cihlového zdiva.

Zatížitelnost – střední a vyšší zatížení, hlavně v případě náročných aplikací.

Epoxidová kotvicí lepidla

Použitelnost – u vysokých zatížení.

Rozsah použití – kotvení do otvorů s větším rozdílem průměrů vrtaného otvoru a kotvených prvků. Možnost kotvení do vlhkých podkladů nebo vlepování do dřevěných konstrukcí.

Tyto chemické  kotvy vykazují minimální objemové smršťování.

 

 

K tomu, aby chemické kotvy dosáhly plné nosnosti, musí být osazeny podle doporučení výrobce o kotevní hloubce, čímž se zároveň předejde porušení podkladu. Je nutné přesně dodržovat předepsané postupy, aby bylo dosaženo požadované kvality a pevnosti ukotvení. Zvláštní důraz je třeba klást na minimální hloubku kotvení a výpočty nebo tabulky, určující nosnost zakotvené tyče. Chemické kotvy mohou být umístěny poměrně blízko u sebe a tím zajišťují dobré rozložení váhy nesené konstrukce. Nesprávným rozmístěním kotev nebo upevněním konstrukce, může vzniknout nadměrné napětí mezi jednotlivými kotvami a tomu je nutné předcházet. Použití chemických kotev není tolik náročné na druh podkladu, jako mechanické ocelové kotvy, a proto se dají využít v mnoha případech, kde by bylo použití jiného kotvení nemožné.