Jádrové vrtání betonu.

Jádrové vrtání do betonu touto metodou probíhá 10x až 20x rychleji, než při použití pneumatické sbíječky. Tento postup je vhodný pro vrtání prostupu pro rozvody jakéhokoli typu, od elektrickych přes vodovodní, až po vzduchotechniku. Dají se vytvářet také otvory pro kotvení konstrukcí, nebo také odebírat vzorky materialu pro testování kvality a pevnosti. Postupným odvrtáváním jednotlivých částí lze odstranit velké betonové plochy, které by klasickým řezáním bylo možné odstranit velmi obtížně, nebo dokonce vůbec.

JJádrové vrtáníádrové vrtání lze provádět jak svisle do podlahy, nebo stropu, tak vodorovně do zdi a dokonce i šikmo, kterýmkoli směrem. Pro každý směr vrtání je k dispozici celá řada vrtacích korunek, které jsou navrženy přesně pro daný směr. Závisí na tom hlavně odvádění odřezané suti, prachu a také chlazení, které by při špatném náklonu nemělo správný účinek. Vysokou teplotou a nedostatečnému odvádění suti a prachu, by došlo k rychlejšímu opotřebení a snížení účinnosti.

Nespornou výhodou je minimální přítomnost vibrací, které by mohli narušit konstrukci a tím ohrozit bezpečí prováděných prací a majetku. Rozměry vrtacích korunek jsou od 8 mm do 500 mm. Jádrové vrtání bývá běžně do hloubky 1 metru, ale lze vrtat do libovolné hloubky. Při správném odlomení vývrtu lze získat kvalitní hloubkový vzorek vrtaného betonu.

Nejčastější použití:

 • Průchody pro elektrická vedení silnoproudu i slaboproudu,
  otvory pro zápustná světla, elektroinstalační krabice, nebo pro rozvodná a měřící zařízení.
 • Jádrové vrtání otvorů pro instalační potrubí na vodu plyn odpad chlazení, nebo pro vzduchotechniku, ventilace, klimatizace, centrální vysávání a odsávání par.
 • Otvory pro kotvení konstrukcí, výtahu, jeřábu, kolejnic vertikálních i horizontálních.
 • Odběry vzorku betonu

Jádrové vrtání – výhody:

 • Vysoká přesnost vrtaného otvoru
 • Rychlost
 • Nízké vibrace a otřesy
 • Vysoká flexibilita použití

Příklady použití:

 

vrtak-pouziti-1jádrové vrtání vrtak-pouziti-2zamezení přeřezů při vrtání vrtak-pouziti-3velkoprůměrové otvory vrtak-pouziti-4chemické kotvy a sondy vrtak-pouziti-5silně armované železobetony

 

 • Jádrové vrtání prostupů pro veškeré instalace
 • prostupy pro veškeré instalace
 • pomocné jádrové vrtání pro zamezení přeřezů
 • zamezení přeřezů jádrové vrtání velkoprůměrových otvorů
 • velkoprůměrové otvory
 • hluboké jádrové vrtání pro chemické kotvy a sondy
 • chemické kotvy a sondy jádrové vrtání i silně armovaných železobetonů
 • silně armované železobetony

CENÍK JÁDROVÉ VRTÁNÍ