Helikální výztuže

Zesilování konstrukcí se týká starších stavebních objektů, kde probíhá rekonstrukce, změna užívání, zvyšují se nebo mění požadavky. V projekční fázi se řeší zesílení stávajících jednotlivých konstrukčních prvků. Jednou z metod je dodatečné vlepení nerezové helikální vysokopevnostní výztuže do tixotropní kotevní vysokopevnostní malty – tmelu, do připravených vrtů a drážek v daném konstrukčním prvku.

Tento systém helikální výztuže umožňuje účinně a efektivně dodatečně aktivovat při přenášení zatížení nové výztužné ocelové profily. Umožňuje zesílit konstrukce v oblasti zatížení tahovými silami, ale také se používá ke kotvení či fixaci dvou separovaných částí konstrukčních prvků. Pomocí výztuže lze vytvářet neomezenou škálu tvarů a polohy dodatečně vložených, tahem namáhaných výztuží, kotev, spon, třmínků atd.