Uhlíkové lamely jsou vlastně uhlíková vlákna laminována s minimálním obsahem vláken 68%. Jsou to tedy zesilovací systémy, používající se jako dodatečná externí lepená tahová výztuž. Použití je opravdu široké, neboť se používají na železobetonových, ocelových či dokonce dřevěných konstrukcích. Uhlíkové lamely se stále více využívají.


Kde a kdy je potřeba uhlíkové lamely použít?

 • zvýšení užitného zatížení – změna účelu nebo užití konstrukcezesilovani-konstrukci-uhlikove-lamely-1
 • oslabení konstrukce vlivem nových prostupů
 • konstrukční chyba – chyba v návrhu nebo provádění
 • náhodné nebo mimořádné zatížení
 • prodloužení požadované životnosti
 • koroze výztuže nebo předpínacích kabelů
 • zvýšení agresivity prostředí oproti projektu
 • změna norem

Uhlíkové lamely – poskytujeme

 • vlepování uhlíkových lamel
 • externí lepená výztuž
 • uhlíkové lamely
 • CFRP lamely

 

Zeslilování konstrukcí je prováděno dvěma kroky:

1. Příprava samotného podkladu: Pokud mluvíme o přípravě podkladu, znamená to nejprve očištění a odstranění nesourodých vrstev. To je prováděno převážně vysokotlakými čističi, bruskami, pemrlicemi apod. To však stále nestačí a pokud je povrch nerovný, je důležité ho maximálně srovnat. K tomu slouží vyrovnávací hmota, která se na povrch musí aplikovat.
Poté zbývá očistit od prachu a jiných nečistot, zbavit případné vlhkosti a odmastit.

2. Vlastní aplikace na konstrukci: Ta se liší použitým typem zesilovacího systému. Výztužné profily a lamely aplikujeme pomocí lepidla a výztužné tkaniny za pomoci laminační pryskyřice. Další podrobný popis by zde byl zbytečný, neboť se před aplikací musí nejprve vypracovat podrobný technologický postup.

 


Používané materiály

CFRP lamely (uhlíkové lamely)

Lamely vyztužené uhlíkovými vlákny s vynikajícími materiálovými vlastnostmi. Většinou se používají pro zesilování v ohybu staticky nebo dynamicky zatížených konstrukcí – např. mostů, nosníků, stropů nebo stěn.

Uhlíková vlákna v CFRP lameláchzesilovani-konstrukci-uhlikove-lamely-2

Objem vláken: ≥ 68%

zesilovani-konstrukci-uhlikove-lamely-3

Sika CarboShear L

Uhlíková lamela L-tvaru používaná většinou pro smykové zesílení T-nosníků a jako ukotvení CFRP lamel.

FRP tkaniny

Jedno nebo obousměrné tkaniny vyrobené z uhlíkových nebo skleněných vláken, většinou používané pro zesílení v oblasti smykového zatížení nebo zesílení ovinutím.

 

UHLÍKOVÉ LAMELY a příklady použití

 • sloupy, stožáry
 • sila, komíny, věže
 • mosty
 • nosníky, trámy
 • obytné budovy
 • parkovací domy

Hilti Stado Sika