Sanace staveb po haváriích a  průmyslové čištění

Dojde-li v budově k havárii či jinému poškození způsobené člověkem nebo přírodními vlivy, přichází na řadu sanace. Sanace napomůže navrátit nemovitost do původního či dokonce lepšího stavu.

Specializujeme se na:

 • Sanaci budov po haváriích
 • Průmyslové čištění
 • Sanaci betonových konstrukcí
 • Sanaci panelových domů
 • Sanaci zdiva, železobetonových konstrukcí, jímek či nádrží

 

Vytopení, prasklé potrubí či tlaková voda

V případě havárie vytopením nejdříve objekt důkladně vysušíme / odvlhčíme a následně jej sanujeme.

 

V rámci výstavby nabízíme:

 • Drenáže
 • Sanační systémy suchých maltových směsí
 • Dodatečné hydroizolace, beztlakové a tlakové chemické injektáže
 • Provětrávané podlahy, štoly, sokly
 • Vzduchové dutiny interiérových stěn
 • Hydrofobizaci a další činnosti