kabelove-zlaby

Kabelové žlaby

Se systémy OBO Betterman lze snadno realizovat kabelové žlaby s požadavky na extrémní vzdálenost podpěrných míst. Vyráběny jsou tyto typové řady RKS Magic, MKS, SKS, EKS, IKS, DKS, WKS, MKSU, SKSU a s rozměry bočnic – 35 mm, 60 mm, 85 mm a 110 mm a šířkami od 100 mm do 600 mm, podle daného typu a výšky bočnice. Všechny tyto žlaby mají různá uspořádání drátů, podle potřeb daného typu. Jsou vyráběny z kvalitního ocelového materiálu. Povrch je upraven žárovým galvanickým nebo pásovým zinkováním.

Kabelové žlaby jsou navrženy pro rychlejší podélné spojování, a to bez nutnosti použití spojek, nebo šroubů. Trvalé a statisticky zatížitelné podélné spojení se zajistí ohnutím jazýčků ve dně. Systém rovněž doplňuje rozsáhlý program tvarových dílů s oblouky, odbočnými díly T, vestavnými bočními díly a kříženími. K systému patří kromě různých tvarových dílů i všechny vhodné druhy doplňujícího příslušenství. Tyto kabelové žlaby se řadí mezi evropskou špičku a všechny tyto výrobky jsou chráněné patentem.

Z vyhodnocení účinku elektromagnetické kompatibility v budovách (EN 62305-4) je známo, že bleskový výboj patří mezi největší rušivé vlivy, s nimiž je nutné počítat. Dochází při něm k přímému zavedení proudu do celého systému vyrovnání potenciálů v budově, nebo k magnetické vazbě rušivého napětí do elektrických vedení. Právě z hlediska těchto vazeb kabelové žlaby účinně přispívají ke snížení rušivého napětí.

Určení minimální tloušťky zinkové vrstvy vyplývá z měření. Důležitým kritériem pro výběr správného kabelového nosného systému je jeho plnění, tedy prostor, který musí být k dispozici pro uložení daného množství kabelů.

Kabelové žlaby a všechny jejich prvky mají dostatečnou odolnost vůči korozi v souladu s normou EN 61537. Dále splňují normy očekávané rychlosti koroze, v závislosti na prostředí, ve kterém jsou použity – (EN ISO 12944 a (ČSN EN ISO 12944).

 

Kabelové žlaby lze instalovat v interiéru i v exteriéru, v prostoru se zvýšenou agresivitou prostředí, nebo v požárně únikových cestách. Pro realizaci kabelových žlabů používáme kompletní program společnosti OBO Bettermann. Všechny práce provádíme v případě potřeby i ve výškách, pomocí horolezecké techniky