Projekt rozdělení SVP stavební s.r.o.

Dovolujeme si vás informovat o projektu rozdělení společnosti SVP stavební s.r.o. se sídlem Na Truhlářce 39, 180 00 Praha 8

IČ: 62912712, (dále též jen „rozdělovaná společnost“)

 

ODŠTĚPENÍM

SE VZNIKEM NOVÝCH SPOLEČNOSTÍ S RUČENÍM OMEZENÝM

Rakovka real s.r.o., Seifertova real s.r.o., Vysoký Újezd real s.r.o., Hlubočinka real s.r.o.

(dále jen „nástupnické společnosti“)

s rozhodným dnem 1. 1. 2018

 

Více informací najdete ZDE.

 

Prostupy

Na novostavbě v Chvatěrubech se jádrovým vrtáním zhotovili prostupy pro vzduchotechniku a vodoinstalaci.

 

realizace jádrového vrtání prostupů realizace jádrového vrtání prostupů

Beton

Na této akci v obci Zvole se jádrovovým vrtáním v rodiném statku vrtaly otvory do betonu pro digestoř a cirkulační odvětrání.

realizace jádrového vrtání do betonu realizace jádrového vrtání do betonu

Cihlové zdi

Při vrtání klimatizačních výdechů do cihlové zdi jádrovým vrtáním došlo k uvolnění kotvy a odvrt se musel provést jádrovou vrtačkou ručně.

jádrové vrtání cihlové zdi jádrové vrtání cihlové zdi

Železobeton

Při výstavbě bytových domů ze železobetonu v Malešicích jsme vrtali do železobetonu prostupy pro svody odpadů a okapů. Prostupy železobetonovým skeletem lze jádrovým vrtáním realizovat téměř souběžně se stěnou.

jádrové vrtání železobetonu jádrové vrtání železobetonu

Otvory v železobetonu

V úpravně vody se kvůli změně technologie jádrovým vrtáním do železobetonové podlahy odvrtaly otvory, které zároveň nesměly narušit statiku příčných betonových nosníků.